Click for English


Optal

Nişasta, kasein, dağılım ve sentetik hammaddeler tabanlı etiketleme yapıştırıcılarıdır. Optal Etiketleme yapıştırıcılarımız ekonomik tüketim, temiz makinede işlenebilirlik ve sabit yüksek hat hızı sağlarlar. Optal etiketleme yapıştırıcıları buzlu su direnci, dönüşlü/çok yönlü, yeniden kullanabilirlik, pastörizasyon zor Pet, metal ve cam kaplar gibi bir çok farklı uygulama alanını ve özel gereksinimi kapsarlar. Yüksek Optal kalite standardı, ürün tutarlılığı ve geniş uygulama aralığı ile birleştiğinde yüksek etiketleme standardını her seferinde garanti eder.
© 2011 ACN Kimya A.Ş.