Click for English


Fluxer FX

Polikarboksilik Eter Esaslı, Yüksek Oranda Su Azaltıcı/ Hiper Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı

Tanım:

Fluxer FX SERİSİ, polikarboksilik eter esaslı, betona Reoplastik özellik vererek betonun erken ve nihai dayanımlarını arttıran, yüksek oranda su azaltıcı süper akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir.

TS EN 934-2 Çizelge 3.1 3.2 ve Çizelge 7: Yüksek Oranda Su Azaltıcı/Süper akışkanlaştırıcı ve Sertleşmeyi Hızlandırıcı Beton Katkısı

ASTM C 494 Tip F: Yüksek Orandan Su Azaltıcı/Süper akışkanlaştırıcı Beton Katkısı Standartlarına Uygundur.

Kullanım Alanları:

Pompasız ve pompalı hazır beton üretimlerinde,

Prekast ve prefabrik beton üretiminde,

Sık danatılı betonarme elemanlara kolay yerleştirilebilen Reoplastik beton üretiminde kullanılır.

Avantajları:

Geleneksel süper akışkanlaştırıcılar(NSF veya MSF) ile kıyaslandığında, üretilen betonun erken-nihai basınç ve çekme dayanımını, çeliğe aderansını ve geçirimsizliğini daha fazla artırır.

Betonun karbonatlaşma, klor iyonu atağına karşı direnç, agresif kimyasallara dayanıklılık, rötre ve sünme gibi mekanik özelliklerini iyileştirir.

Düşük su/çimento oranına sahip, ayrışma ve kusma riski az, Reoplastik beton elde edilir.

Düşük sıcaklıklarda bile erken yüksek dayanımlı beton üretimini sağlar.

Kalıp sökme süresinisi minimuna indirir.

Ayrışma ve terlemeyi azaltarak, betonun aşınma direncini artırır.

Beton karışımlarında düşük su/çimento oranı, erken yüksek dayanım ve terlemeyi azaltma özellikleri sayesinde; reçine bazlı zemin kaplama sistemlerinin yeni beton üzerine uygulanmasındaki süreleri kısaltır.

Betonun Donma-Çözünme döngüsüne karşı dayanaklığını artırır.

Tüm çimento tipleri ile uyumlu olarak çalışır.

Malzeme farklılaşmasına karşı az hassasiyet gösterir.

FLUXER F SERİSİ klor içermez.

Süper Akışkanlaştırıcıların Kimyasal mekanizması

Çimento tanecik yüzeyleri, geleneksel melamin ve naftalin sülfonat esaslı süper akışkanlaştırıcı polimerlerde, beton karıştırma işleminin en erken aşamasında kuşatılırlar. Polimer zincirlerinin sülfonik grupları, çimento tanecik yüzeylerinin negatif yükünü artırır ve elektrostatik kuvvet bu tanecikleri iter. Bu elektrostatik mekanizma, çimento hamurunun dağılmasına neden olur ve buna bağlı olarak, beton işlenebilirliğinin daha az su karışımı ile elde edilmesi sağlanır. Bununla beraber hidratasyon işlemi, çimento taneciklerinin suya temas etmesi ile birlikte başlar. Hızla büyüyen hidratasyon kristalleri, taneciklerin yüzey mekaniğini değiştirir, böylece bunların serbestçe dağılımını önler. FLUXER FX SERİSİ’nin geleneksel süper Akışkanlaştırıcılardan(NSF veya MSF esaslı) farklı, çimento dağılımının etkinliğini artıran yeni ve benzersiz etki mekanizmasıdır.

FLUXER FX SERİSİ, uzun zincirli karboksilik eter polimerlerinden oluşur. Karıştırma işleminin başlangıcında, geleneksel süper Akışkanlaştırıcılarda olduğu gibi, elektrostatik itme mekanizmasını harekete geçirir. Bu işlemle, su ihtiyacı büyük ölçüde azalan akışkan bir beton elde edilir. Ancak polimer omurgasına bağlanan zincirler, çimento taneciklerinin dağılma ve yayılma yeteneğini büyük ölçüde stabilize ederek, sterik bir engel oluşturur. Bu sayede daha düşük su ile yüksek akışkanlık sağlanır.

© 2011 ACN Kimya A.Ş.