Click for English


Fluxer OL

Polikarboksilik Eter Esaslı, Yüksek Oranda Su Azaltıcı/ Hiper Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı

Tanım:

Fluxer ol serisi, polikarboksilik eter esaslı, betona Reoplastik özellik vererek betonun erken ve nihai dayanımlarını arttıran, yüksek oranda su azaltıcı mini süper akışkanlarştırıcı beton katkı malzemesidir.

TS EN 934-2 Çizelge 3.1 3.2 ve Çizelge 7:

Yüksek Oranda Su Azaltıcı/Mini süper akışakanlaştırıcı ve Sertleşmeyi Hızlandırıcı Beton Katkısı

ASTM C 494 Tip F: Yüksek Oranda Su Azaltıcı/Mini süper akışkanlaştırıcı Beton Katkısı Standartlarına Uygundur.

Kullanım Alanları:

Pompasız ve pompalı hazır beton üretimlerinde,

Prekast ve prefabrik beton üretiminde,

Sık donatılı betonarme elemanlara kolay yerleştirilebilen Reoplastik beton üretiminde kullanılır.

Avantajları:

Geleneksel mini süper akışkanlaştırıcılar(NSF veya MSF) ile kıyaslandığında, üretilen betonun erken-nihai basınç ve çekme dayanımını, çeliğe aderansını ve geçirimsizliğini daha fazla artırır.

Betonun karbonatlaşma, klor iyonu atağına karşı direnç, agresif kimyasallara dayanıklılık, rötre ve sünme gibi mekanik özelliklerini iyileştirir.

Düşük su/çimento oranına sahip, ayrışma ve kusma riski az, Reoplastik beton elde edilir.

Düşük sıcaklıklarda bile erken yüksek daynımlı beton üretimini sağlar.

Kalıp sökme süresini minimuma indirir.

Ayrışma ve terlemeyi azaltarak, betonun aşınma direncini artırır.

Beton karışımlarında düşük su/çimento oranı, erken yüksek dayanım ve terlemeyi azaltma özellikleri sayesinde; reçine bazlı zemin kaplama sistemlerinin yeni beton üzerine uygulanmasındaki sürerli kısaltır.

Betonun Donma-Çözünme döngüsüne karşı dayanıklılığını artırır.

Tüm çimento tipleri ile uyumlu olarak çalışır.

Malzeme farklılaşmasına karşı az hassasiyet gösterir.

FLUXER OL SERİSİ klor içermez.

Mini Süper Akışkanlaştırıcıların kimyasal mekanizması

Çimento tanecik yüzeyleri, geleneksel melamin ve naftalin sülfonat esaslı mini süper akışkanlaştırıcılarda, beton karıştırma işleminin en erken aşamasında kuşatılırlar. Polimer zincirlerinin sülfonik grupları çimento tanecik yüzeylerinin negatif yükünü artırır ve elektrostatik kuvvet bu tanecikleri iter. Bu elektrostatik mekanizma, çimento hamurunun dağılmasına neden olur ve buna bağlı olarak, beton işlenebilirliğinin daha az su karışımı ile elde edilmesi sağlanır. Bununla beraber hidratasyon işlemi, çimento taneciklerinin suya temas etmesi ile birlikte başlar. Hızla büyüyen hidratasyon kristalleri, taneciklerin yüzey mekaniğini değiştirir, böylece bunların serbestçe dağılımını önler.

FLUXER OL SERİSİ’nin geleneksel mini süper akışkanlıştırıcılardan(NSF veya MSF esaslı) farklı, çimento dağılımının etkinliğini artıran yeni ve benzersiz etki mekanizmasıdır. FLUXER OL SERİSİ, uzun zincirli karboksilik eter polimerlerinden oluşur. Karıştırma işleminin başlangıcında, geleneksel mini süper akışkanlaştırıcılarda olduğu gibi, elektrostatik itme mekanizmasını harekete geçirir. Bu işlemle, su ihtiyacı büyük ölçüde azalan akışkan bir beton elde edilir. Ancak polimer omurgasına bağlanan zincirler, çimento taneciklerinin dağılma ve yayılma yeteneğini büyük ölçüde stabilize ederek, sterik bir engel oluşturur. Bu sayede daha düşük su ile yüksek akışkanlık sağlanır.

© 2011 ACN Kimya A.Ş.