Click for English


Fluxer N

Polikarboksilik Eter Esaslı, Yüksek Oranda Su Azaltıcı/ Hiper Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı

Tanım:

FLUXER N SERİSİ, polikarboksilik eter esaslı, betona Reoplastik özellik vererek betonun erken ve nihai dayanımlarını arttıran, yüksek oranda su azaltıcı hiper akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir.

Kullanım Alanları:

Pompasız hazır beton üretimlerinde,

Prekast ve prefabrik beton üretiminde

Avantajları:

Geleneksel süper akışkanlaştırıcılar(NSF veya MSF)ile kıyaslandığında, üretilen beton erken-nihai basınç ve çekme dayanımını, çeliğe aderansını ve geçirimsizliğini daha fazla artırır.

Betonun karbonatlaşma, klor iyonu atağına karşı direnç, agresif kimyasallara dayanıklılık, rötre ve sünme gibi mekanik özelliklerini iyileştirir.

Düşük su/çimento oranına sahip, ayrışma ve kusma riski az, Reoplastik beton elde edilir.

Düşük sıcaklıklarda bile erken yüksek dayanımlı beton üretimini sağlar.

Kalıp sökme süresini minumuma indirir.

Ayrışma ve terlemeyi azaltarak, betonun aşınma direncini artırır.

Beton karışımlarında düşük su/çimento oranı, erken yüksek dayanım ve terlemeyi azaltma özellikleri sayesinde; riçine bazlı zemin kaplama sistemlerinin yeni beton üzerine uygulanmasındaki süreleri kısaltır.

Betonun Donma-Çözünme döngüsüne karşı dayanıklılığını artırır.

Prekast eleman üretiminde kür süre ve sıcaklığını azaltır.

Tüm çimento tipleri ile uyumlu olarak çalışır.

Malzeme farklılaşmasına karşı az hassasiyet gösterir.

FLUXER N SERİSİ klor içermez.

Uygulama Yöntemi:

Bağlayıcı(çimento-mikro silika-uçucu kül-cüruf) ve agrega, homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır. Karışıma ilave edilecek suyun %50-%70’i ilave edildikten sonra, kalan suyla beraber FLUXER N SERİSİ karışıma ilave edilmelidir. FLUXER N SERİSİ’NİN, karışımın içinde homojen olarak dağılması için, tercihen 60 sn veya laboratuar deneyimlerinde belirlenen sürede karıştırılmalıdır.

Dozaj

FLUXER N SERİSİ, 100 kg bağlayıcıya(çimento-mikro silika-uçucu kül-cüruf) 0,6-2 kg oranında kullanılması önerilir. Kullanım dozajı, beton sınıfı ve özelliklerine göre önceden yapılacak laboratuar deneyleri ile belirlenmelidir.

Ambalaj

30 kg’lık bidon

230 kg’lık varil

1000 kg’lık Tank

Dökme

© 2011 ACN Kimya A.Ş.