Click for English


Fluxer NT

Polikarboksilik Eter Esaslı, Yüksek Oranda Su Azaltıcı/ Hiper Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı

Tanım:

Fluxer NT SERİSİ, polikarboksilik eter esaslı, betona Reoplastik özellik vererek betonun erken be nihai dayanımlarını arttıran, yüksek oranda su azaltıcı hiper akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir.

Kullanım Alanları:

Pompasız hazır beton üretimlerinde,

Prekast ve prefabrik beton üretiminde.

Avantajları:

Geleneksel süper akışkanlaştırıcılar(NSF veya MSF) ile kıyaslandığında, üretilen betonun erken-nihai basınç ve çekme dayanımını, çeliğe aderansını ve geçirimsizliğini daha fazla artırır.

Betonun karbonatlaşma, klor iyonu atağına karşı direnç, agresif kimyasallara dayanıklılık, rötre ve sünme gibi mekanik özelliklerini iyileştirir.

Düşük su/çimento oranına sahip, ayrışma ve kusma riski az, Reoplastik beton elde edilir.

Düşük sıcaklıklarda bile erken yüksek dayanımlı beton üretimini sağlar.

Kalıp sökme süresini minumuma indirir.

Ayrışma ve terlemeyi azaltarak, betonun aşınama direncini artırır.

Beton karışımlarında düşük su/çimento oranı, erken yüksek dayanım ve terlemeyi azaltma özellikleri sayesinde; reçine bazlı zemin kaplama sistemlerinin yeni beton üzerine uygulanmasındaki süreleri kısaltır.

Betonun Donma-Çözünme döngüsüne karşı dayanıklılığını artırır.

Prekast eleman üretiminde kür süre ve sıcaklığını azaltır.

Tüm çimento tipleri ile uyumlu olarak çalışır.

Malzeme farklılaşmasına karşı az hassasiyet gösterir.

FLUXER NT SERİSİ klor içermez.

Uygulama Yöntemi

Bağlayıcı(çimento-mikro silika-uçucu kül-cüruf) ve agrega, homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır. Karışıma ilave edilecek suyun %50-%70’i ilave edildikten sonra, kalan suyla beraber FLUXER NT SERİSİ karışıma ilave edilmelidir. FLUXER NT SERİSİ’nin karışımın içinde homojen olarak dağılması için, tercihen 60 sn veya laboratuar deneylerinde belirlenen sürede karıştırılmalıdır.

Dozaj

FLUXER NT SERİSİ, 100 kg bağlayıcıya(çimento-mikro silika-uçucu kül-cüruf) 0,6-2 kg oranında kullanılması önerilir. Kullanım dozajı, beton sınıfı ve özelliklerine göre önceden yapılacak laboratuar deneyleri ile belirlenmelidir.

Ambalaj

30 kg’lık bidon

230 kg’lık varil

1000 kg’lık Tank

Dökme

© 2011 ACN Kimya A.Ş.