Click for English


Fluxer RM

Polikarboksilik Eter Esaslı, Yüksek Oranda Su Azaltıcı/ Hiper Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı

Tanım:

Fluxer RM Serisi, polikarboksilik eter esaslı, betona Reoplastik özellik vererek betonun erken ve nihai dayanımlarını arttıran, yüksek oranda su azaltıcı hiper akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir.

TS EN 934-2 Çizelge 3.1 3.2 ve Çizelge 7: Yüksek Oranda Su Azaltıcı/ Akışkanlaştırıcı ve Sertleşmeyi Hızlandırıcı Beton Katkısı ASTM C 494 Tip F:

Yüksek Oranda Su Azaltıcı/Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı

Standartlarına Uygundur.

Kullanım Alanları:

Pompasız ve pompalı hazır beton üretimlerinde,

Prekast ve prefabrik beton üretiminde,

Kendiliğinden yerleşen ve sıkışan beton üretiminde,

Sık donatılı betonarme serisi elemanlara kolay yerleştirilebilen Reoplastik beton üretiminde kullanılır.

Avantajları:

Geleneksel akışkanlaştırıcılar(NFS veya MSF)ile kıyaslandığında, üretilen betonun erken-nihai basınç ve çekme dayanımını çileğe aderansını ve geçirimsizliği artırır.

Betonun karbonatlaşma, klor iyonu atağına karşı direnç, agresif kimyasallara dayanıklılık, rötre ve sünme gibi mekanik özelliklerini iyileştirir.

Düşük su/çimento oranına sahip, ayrışma ve kusma riski az, Reoplastik beton elde edilir.

Düşük sıcaklıklarda bile erken yüksek dayanımlı beton üretimini sağlar, Kalıp sökme süresini minumuma indirir.

Ayrışma ve terlemeyi azaltarak, betonun aşınma direncini artırır.

Beton karışımlarda düşük su/çimento oranı, erken yüksek dayanım ve terlemeyi azaltma özellikleri sayesinde; reçine bazılı zemin kaplama sistemlerinin yeni beton üzerine uygulanmasındaki süreleri kısaltır.

Betonun Donma-Çözünme döngüsüne karşı dayanıklılığını arttırır.

Prekast eleman üretiminde kür süre ve sıcaklığını azaltır.

Tüm çimento tipleri ile uyumlu olarak çalışır.

Malzeme farklılaşmasına karşı az hassasiyet gösterir.

FLUXER RM SERİSİ klor içemez.

Hiper akışkanlaştırıcıların kimyasal mekanizması

Çimento tanecik yüzeyleri, geleneksel melamin ve naftalin sülfonat esaslı akışkanlaştırıcılarda, beton karıştırma işleminin en erken aşamasında kuşatılır. Polimer zincirlerinin sülfonik grupları, çimento tanecik yüzeylerinin negatif yükünü arttırır ve elektrostatik kuvvet bu tanecikleri iter. Bu elektrostatik mekanizma, çimento hamurunun dağılmasına neden olur ve buna bağlı olarak, beton işlenebilirliğinin daha az su karışımı ile elde edilmesi sağlanır. Bununla beraber hidratasyon işlemi, çimento taneciklerinin suya temas etmesi ile birlikte başlar. Hızla büyüyen hidratasyon kristalleri, taneciklerin yüzey mekaniğini değiştirir, böylece bunların serbestçe dağılımını önler.

FLUXER RM SERİSİ geleneksel akışkanlaştırıcılardan(NFS veya MSF esaslı) farklı, çimento dağılımının etkinliğini artıran yeni ve benzersiz etki mekanizmasıdır. FLUXER RM SERİSİ, uzun zincirli karboksilik eter polimerlerinden oluşur. Karıştırma işleminin başlangıcında, geleneksel akışkanlaştırıcılarda olduğu gibi, elektrostatik itme mekanizmasını harekete geçirir. Bu işlemle, su ihtiyacı büyük ölçüde azalan akışkan bir beton elde edilir. Ancak polimer omurgasına bağlanan zincirler, çimento taneciklerinin dağılma ve yayılma yeteneğini büyük ölçüde stabilize ederek, sterik bir engel oluşturur. Bu sayede daha düşük su ile yüksek akışkanlık sağlanır.

© 2011 ACN Kimya A.Ş.